PszczelarstwoSIMPAktualnosci O Nas Oferta Kursy zawodoweDo pobrania Galeria Kontakt
KOMUNIKAT KKZ


Harmonogram zjazdów 
na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
w zawodzie "Pszczelarz"
w kwietniu 2019r.


   
Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom 


        W ramach projektu „Młodzi ekolodzy -  na ratunek pszczołom”, w Zespole Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach,  28 marca 2019 r. po raz kolejny odbyło się szkolenie dotyczące szeroko pojmowanego pszczelarstwa. Tym razem goszczono uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach oraz  III klasy Gimnazjum. Wykładowcą był Pan Grzegorz Bysiewicz, pszczelarz i absolwent Zespołu Szkół Agro-Technicznych. Podczas spotkania w bardzo interesujący sposób przedstawił życie pszczół, zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, produkcji miodu spadziowego i nektarowego. Miłym akcentem spotkania był widok żywych pszczół przywiezionych przez Pana Grzegorza. Wszyscy podziwiali te pożyteczne i niezwykle pracowite owady. Młodzież usłyszała też wiele ciekawostek dotyczących życia pszczół, miedzy innymi: że  królowa dzięki temu, że karmiona jest przez całe życie tylko pszczelim mleczkiem może żyć nawet 5 lat (gdzie pszczoła robotnica żyje tylko 4 tygodnie) a miód jest w 100% czystym i naturalnym pokarmem, którego  trwałość wynosi 5 lat i  nie wpływa negatywnie na zęby (nie powodując próchnicy), gdyż charakteryzuje się odczynem kwaśnym.

Podczas spotkania zaproszeni goście degustowali różne rodzaje miodów, od spadziowego poprzez wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy, lipowy. W degustacji pomagali uczniowie klasy I TŻiUG


Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom 

 

       27 lutego 2019r odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach projektu pt. „Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom”. Spotkanie to było poprzedzone prezentacją filmów o tematyce pszczelarskiej, które uczniowie obejrzeli na zajęciach praktycznych.  

        Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Bysiewicz, pszczelarz z doświadczeniem i pasją, członek Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach. W swoim wystąpieniu poruszył wiele ciekawych i ważnych tematów dotyczących życia pszczół, ich roli w środowisku i w życiu człowieka. Zwrócił także uwagę na zagrożenia ekologiczne wynikające z postępu i rozwoju gospodarczego, niewłaściwego użytkowania i stosowania środków ochrony roślin, postępującego zanieczyszczenia środowiska, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia populacji, a nawet wyginięcia pszczół. Młodzież miała również okazję zobaczyć produkty pszczele takie jak: miody, pierzgę, wosk pszczeli, pyłek. Cały wykład wzbogacony został prezentacją oraz ciekawymi filmami, poruszającymi aktualnie najważniejsze problemy w prowadzeniu pasieki.

        Spotkanie zakończyło się w Izbie Pszczelarskiej, utworzonej w ramach tego projektu, gdzie zainteresowana młodzież mogła zapoznać się z dostępnym na rynku sprzętem i narzędziami stosowanymi w pracach pszczelarza oraz usłyszeć praktyczne rady od prowadzącego wykład.

         Szkolenie dla początkujących pszczelarzy

        W dniu 16 grudnia 2018r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dla początkujących pszczelarzy zorganizowane przez Podkarpacki Związek Pszczelarzy. Tytuł szkolenia: „ABC pszczelarstwa”. Wykład poprowadził wykładowca Szkoły w Pszczelej Woli, pan Mariusz Chachuła. Omawiane zagadnienia dotyczyły: zakładania pasieki, całorocznej gospodarki pasiecznej, powiększania pasieki oraz wychowu matek na własne potrzeby. Były to ważne tematy zwłaszcza dla początkujących pszczelarzy. W szkoleniu tym uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych, zainteresowani tematyka pszczelarską w ramach, realizowanego w szkole projektu pt. „ Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom”.

 H.W.Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom


        W dniu 5 grudnia 2018 r. młodzież kształcąca  się w Zespole Szkół Agro-Technicznych  w zawodzie technik architektury krajobrazu,  uczestniczyła w szkoleniu p.t. „Rośliny miododajne w ogrodzie przydomowym”. Szkolenie przeprowadziła  pani Lidia Sąsiadek, pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, specjalista, zajmujący się tematyka pszczelarską. Wykład ten zorganizowany został w ramach projektu „Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom”. Pani Sąsiadek przybliżyła młodzieży rolę pszczół w naszym życiu, przedstawiła  problem stosowania środków ochrony roślin i ich wpływu na owady pożyteczne, w tym na pszczoły. Następnie scharakteryzowała rośliny miododajne, spotykane najczęściej w naszych ogrodach. Na podsumowanie swojego wykładu  przypomniała  zasady projektowania ogrodu przyjaznego pszczołom. Po skończonej prelekcji młodzież miała możliwość zwiedzenia nowo powstałej w szkole Izby Pszczelarskiej. Było to ciekawe i pożyteczne spotkanie, które z pewnością zwiększyło świadomość ekologiczną przyszłych architektów krajobrazu.

H.W.Inauguracja projektu "Młodzi ekolodzy - na ratunek pszczołom"


    Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. „Młodzi ekolodzy – na ratunek pszczołom”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektu jest współpraca z Niepublicznym Zespołem Szkół w Ropczycach, a zwłaszcza z Dyrektorem Stanisławem Fąfarą, który posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie pszczelarstwa.

    Zadanie to skierowane jest do mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży kształcącej się w okolicznych placówkach oświatowych. W działaniach edukacyjnych weźmie udział około tysiąc uczestników, z czego pięćset to uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych. Planowany termin zakończenia programu to 30 czerwca 2019 r. Koordynatorem projektu jest Halina Wiktor – nauczyciel architektury krajobrazu.

       Głównym celem projektu jest propagowanie pszczelarstwa oraz ochrony środowiska wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie ma zwrócić uwagę na problem zmniejszania się populacji pszczół wynikający z postępu i rozwoju gospodarczego, ingerencji człowieka w naturalne środowisko, niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, a co za tym idzie postępującego zanieczyszczenia środowiska.

      W ramach tego zadania Zespół Szkół Agro-Technicznych może poszczycić się nowo utworzoną pracownią edukacji ekologicznej – Izbą Pszczelarską, która wyposażona została w nowoczesny sprzęt i narzędzia pszczelarskie, urządzenia do wykrywania chorób pszczół oraz do wychowu matek. Sala jest dostępna dla wszystkich mieszkańców powiatu, a w szczególności pszczelarzy, uczniów i dzieci. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć jak toczy się życie w ulu i poza nim. 
W Izbie Pszczelarskiej organizowane będą wykłady, szkolenia, prelekcje, spotkania edukacyjne, które pozwolą na popularyzację wiedzy na temat życia tych pożytecznych owadów.

   Na uwagę zasługuje fakt, że planowane jest także prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą na terenie modelowej edukacyjno-szkoleniowej pasieki, położonej w Ropczycach (baza Niepublicznego Zespołu Szkół). Wizyty w pasiece będą dodatkowo urozmaicone praktycznymi warsztatami z zakresu funkcjonowania rodziny pszczelej. 

    28 listopada  br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu w utworzonej pracowni pszczelarskiej. W tym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście oraz miłośnicy pszczelarstwa: Stanisław Fąfara – Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół w Ropczycach i równocześnie Prezes Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy w Ropczycach, Tadeusz Dylon – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Lidia Sąsiadek reprezentująca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Grzegorz Bysiewicz – Członek Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach, Jerzy Mytych – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach i Członek Koła Pszczelarskiego w Ropczycach, Wioletta Pasierb z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ropczycach, Marta Różańska – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach Nie mogło zabraknąć oczywiście nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych.

E. Boś-Harbuz
J. Kosiak


 XIV Podkarpackie Święto Miodu

          W sobotę 29 września 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się XIV Podkarpackie Święto Miodu. Jak co roku było ono podsumowaniem dobrych zbiorów miodu dla pszczelarzy, a jednocześnie okazją do wyróżnienia tych najbardziej aktywnych i zasłużonych. Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Piotr Pilch - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Tadeusz Dylon - prezes Zarządu WZP w Rzeszowie wręczyli odznaczenia związkowe oraz nagrody i wyróżnienia w trzech konkursach.

           Pan Stanisław Fąfara - Prezes Koła Powiatowego w Ropczycach otrzymał Statuetkę imienia ks. dr Jana Dzierżona - honorowe wyróżnienie nadawane przez Polski Związek Pszczelarski za wybitne zasługi w pracy i działalności.

Ponadto sześciu członkom Koła Pszczelarzy w Ropczycach wręczono Srebrne Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Uhonorowani zostali:
  • Mariusz Chmiel
  • Jerzy Mytych
  • Augustyn Niemiec
  • Andrzej Ochał
  • Augustyn Szczygieł
  • Tomasz Szeliga
            Zarząd Koła gratuluje wyróżnionym Kolegom licząc na dalszą aktywną działalność.
                Wieniec Koła Pszczelarskiego na Dożynkach Gminnych w Ropczycach (19 sierpnia 2018r.)

Komunikat KKZ


W dniach 27 i 28 czerwca 2018r. w Niepublicznym Zespole Szkół w Ropczycach odbył się

 praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji R.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

w zawodzie "Pszczelarz". Poniżej przedstawiamy zdjęcie stanowisk egzaminacyjnych.

Msza Święta na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego

W dniu 19.05.2018r. tj. w sobotę o godz. 10.00  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej  Rodzin
w Ropczycach odprawiona została Msza Święta na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego.

Głównym  celebransem  Eucharystii  był  proboszcz  parafii  pw.  Przemienienia  Pańskiego
w Ropczycach - ks. dr Stanisław Mazur. Razem z nim Mszę Świętą koncelebrował ks. Stanisław Szeliga (Członek naszego Koła Pszczelarzy).

Po Mszy Świętej Członkowie Koła udali się na zebranie do Auli CKP  w Ropczycach, na którym przyjęto m.in. program działania Koła na nową kadencję. Wydano matki i leki przeciw Varroa Destructor.

Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom, którzy wzięli udział we Mszy Świętej i zebraniu.

Prezes Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach - Stanisław Fąfara  

KOMUNIKATY
   KOŁA PSZCZELARZY W ROPCZYCACH

W sobotę, 10 czerwca 2017 r., o godz. 1000 w bardzo pięknej i podniosłej oprawie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach rozpoczęła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Koła Pszczelarzy w Ropczycach, wykonanego przez panią Martę Micał z Bystrzycy. W sztandarze Koła Pszczelarzy zostały zawarte najważniejsze idee wspólne dla wszystkich członków, a mianowicie: herb miasta Ropczyce, figura Matki Bożej Ropczyckiej, pszczółka, zaś na odwrocie wizerunek św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie i Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej.

Głównym celebransem Eucharystii i całej ceremonii był proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach – ks. dr Stanisław Mazur. W uroczystości wzięli udział również zaproszeni goście: Tadeusz Dylon – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie (wraz z pocztem sztandarowym), Roman Jasiński – członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Wiesław Wojdon – zastępca Burmistrza w Sędziszowie Małopolskim, Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Kazimierz Jakubowski – Prezes Koła Pszczelarzy w Sędziszowie Małopolskim, Tadeusz Maciaszek – Honorowy Członek Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wraz z małżonką, Katarzyna Oleś-Bizoń – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Jan Niwa – Prezes Firmy „Niwa”, Aleksander Underlik – Honorowy Członek Koła Pszczelarzy w Ropczycach, Jerzy Mytych – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, Mariusz Pilch – Dyrektor Zespołu Szkół w Ropczycach, Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach oraz Agnieszka Mazur – Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.

Po uroczystości kościelnej kolumna uczestniczących przemaszerowała do auli Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii. Po wprowadzeniu poświęconego sztandaru Koła Pszczelarzy, odśpiewaniu hymnu i złożeniu ślubowania przez Członków Koła, Prezes Zarządu Koła – Stanisław Fąfara powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podziękował za udział w uroczystości. Kolejnym punktem wystąpienia Prezesa Koła było przedstawienie krótkiej historii Koła Pszczelarzy w Ropczycach, które obecnie zrzesza 54 członków, prowadzących 69 pasiek z 1029 rodzinami pszczół, których to członków łączy wspólna miłość i pasja do pszczół.

Całemu spotkaniu towarzyszyła wystawa sprzętu pszczelarskiego, a w sali audytoryjnej wystawa pod nazwą „Królewska” obejmująca zestaw medali bitych w latach 1970-1985 autorstwa prof. Witolda Korskiego z Krakowa. Seria ukazuje wizerunki królów i książąt Polski według obrazów Jana Matejki, a także styl architektoniczny lub budowlę związaną z danym władcą oraz monety będące w obiegu w tym czasie.

Wszystkim biorącym udział w tej uroczystości w imieniu członków naszego Koła oraz własnym – serdecznie z głębi serca dziękuję.

                   Prezes Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach – Stanisław Fąfara

Szanowni Koledzy!

  

W imieniu Zarządu Koła Pszczelarzy w Ropczycach  i dyrekcji Niepublicznego Zespołu Szkół w Ropczycach pragnę poinformować o możliwości uruchomienia w Policealnym Studium Zawodowym Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie pszczelarz.

Po ukończeniu tegoż kursu i złożeniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.04 uczestnik  uzyskuje dyplom pszczelarza, co jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień rolniczych.

Na bazie tegoż kursu można podjąć naukę w tutejszej placówce na kwalifikację R.17 i uzyskać tytuł technika pszczelarza.

W przeszłości w tutejszej szkole prowadzony był zawód technik pszczelarz dla osób dorosłych. Ministerstwo Edukacji usunęło ten zawód z wykazu zawodów dla dorosłych w całej Polsce, pozostawiając jedynie możliwość zdobycia zawodu w formie kursowej.

       Tego typu kursy organizowane są obecnie w Pszczelej Woli koło Lublina.

Na Kwalifikacyjny Kurs mogą być przyjmowane w pierwszej kolejności osoby ze średnim wykształceniem, chcący uzyskać tytuł technika pszczelarza (Kwalifikacje R.4 i R.17) zaś na kwalifikację R.4 także kandydaci bez średniego wykształcenia.

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi uzyskania kwalifikacji rolniczo-pszczelarskiej, bardzo proszę o poinformowanie Kolegów Koła o możliwości podjęcia nauki na tych kursach w Ropczycach.

Chętnych zaś prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą w możliwie jak najkrótszym czasie, by można było zorganizować spotkanie organizacyjne, na którym chętni zapoznani zostaną z programem kursu, jego organizacją oraz wszelkimi sprawami z tym związanymi.

Niepubliczny Zespół Szkół w Ropczycach prowadzi kształcenie dorosłych w Policealnym Studium Zawodowym oraz Ośrodku Kształcenia Pozaszkolnego - ma uprawnienia szkoły publicznej, realizuje programy Ministerstwa Edukacji Narodowe i wydaje świadectwa oraz zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, honorowane w kraju jak też w UE.